A Flexicapture szoftver a logikusan felépített, jól értelmezhető számlákon legtöbbször azonnal, tanítás, felkészítés nélkül pontosan azonosítja a számlaadatokat, nehézség nélkül kinyeri az elsődleges adatokat, a tételes számlaadatokat és az ÁFA összesítést.

A szoftver kétségkívül minden számlafeldolgozási igényt rugalmasan kiszolgál, köszönhető mindez a szoftverbe épített mesterséges intelligenciának, érzékelő- és tanuló algoritmusoknak. Felépítése és licencelése lehetővé teszi használatát a pár fős kisvállalkozástól kezdve egészen a multinacionális, több országban, gyakran telephelyenként eltérő számviteli környezetben működő vállalatokig.

Gyors indulás, azonnali kezdés

A Flexicapture-nek minimális felkészítésre van ahhoz szüksége, hogy a bejövő számlákat nagy pontossággal, a háttérben, önállóan, beavatkozás mentesen feldolgozza, és Önnek csak a kinyert, hibátlan és elfogadott számlaadatokkal kelljen foglalkoznia a könyvelő-, számlázó programjában, vállalatirányítási rendszerében. Induláshoz létre kell hozni két alapadatbázist: az egyik a szállítóké (számlakibocsátóké), a másik a könyvelési helyeké (számlabefogadóké), ezek birtokában indulhat a munka.

Projektekbe szerveződik

Minden Flexicapture alapú feldolgozás alapja egy-egy projekt. Egy projekt tartalmazza egy konkrét dokumentumfeldolgozási (pl. bejövő számlák olvasása) munkafolyamat minden apró részletét, beállítását és az iratképek leíróit. Tetszőleges számú projekt létezhet egyidejűleg a Flexicapture szerveren.

Projektet a "Projektbeállító" (Project Setup Station) programmal hozhatunk létre. Ez egy munkaeszköz, amellyel a projekt sok száznyi paramétere egész finoman megadható. Mik ezek? Például a feldolgozás nyelve(i), a számviteli beállítások miatt az ország(ok), az adatellenőrzés szigorúságára vonatkozó paraméterek, vagy az adatexportálás céljai. De itt alakítható a felhasználói felület a legkomfortosabbra, ebben határozhatók meg az érvényességi szabályok. Leglátványosabb rész a projektbeállítás során a problémás számlák feldolgozásának vizuális betanítása. Ehhez minimum három példány szükséges az adott számlából, ennyiből már aztán önállóan felépít egy általános leírást a Flexicapture, amit önállóan használ a későbbiekben.

Mit is kell beolvasni?

A projekt tartalmaz ú.n. FlexiLayout-okat is, ezek írják le rugalmasan a beolvasandó, elrendezésben eltérő, de nagyjából azonos adattartamú (számlák, szállítólevelek, megrendelések stb.) iratképeket. A számlák betanításakor fizikailag a FlexiLayout-okat módosítja a Flexicapture.
Teljesen egyedi FlexiLayout-ok létrehozására szolgál a FlexiLayout Studio fejlesztőeszköz.

Számlafeldolgozás, akár teljesen önállóan

Nem kell a Flexicapture előtt ülni feldolgozáskor. Alapvetően egy szerveralkalmazás, amely a beérkező számlaképeket önállóan feldolgozza a projektbeállításoknak megfelelően, és szükség esetén elküldi azokat adatellenőrzésre, végleges jóváhagyásra, és "szól", e-mailt küld, ha valamit meg kell nézni.

Számlaképek bárhonnan

A számlák többféle forrásból érkezhetnek: a papírszámlák szkennerről közvetlenül, a pdf vagy egyéb képi formátumú számlák egy mappából - almappákkal együtt, számlacsatolmányokat tartalmazó elektronikus levelekből (e-mail fiók), dokumentum- vagy iratkezelő rendszerből (pl. Microsoft Sharepoint) vagy egy adatbázis megfelelő mezőjéből a sok ezernyi adatrekord közül. A Flexicapture saját szkennelőprogrammal rendelkezik, de akár webes felületről, böngészőből is elvégezhető a szkennelés.

A lényeg csak annyi, hogy a számlaképek a megfelelő projektben a számlafelismerő "bemenetéhez" érkezzenek.

Elosztott feldolgozás

A számlafeldolgozást vezérlő szerver (Processing Server) önmagában tartalmaz feldolgozóegységet (Processing Station), de korlátlan számú külső feldolgozóegységet (további Processing Station-t) lehet a feldolgozásba kapcsolni. Ezek között a legoptimálisabban osztja el a terhelést a központi vezérlő szerver (Processing Server).

Adat- és szabályellenőrzés - zéró hiba

Ellenőrzésre alapvetően két okból lehet szükség: felismerési hibák vagy szabályhibák esetén. Felismerési (OCR) hibák sokszor megkerülhetetlenek, gondoljunk például egy olyan számlára, amelyen a bruttó összeg, a figyelem felkeltése miatt, valamilyen mintás (pöttyözött) háttérre kerül, ami a felismerőt megzavarja, hiszen módosítja a gép által érzékelt karakterek formáját.

A szabályok figyelése egészen aprólékosan beállítható. Előírhatjuk például, hogy 10,000 Ft-nál nagyobbnak felismert számla végösszegeket minden esetben ellenőrizzen egy adatellenőrző munkatárs, még akkor is, ha a felismerés pontossága 100 százalékosan biztos. Vagy figyelmeztetés adhatunk a kezelőnek márciusban, hogy a teljesítést tekintve egy januári számla érkezett be. De a számlatételekre is beállíthatjuk az ellenőrzést, hiszen a mennyiség, nettó egységár, kedvezmény, nettó összár négyesnek stimmelnie kell eurós számláknál, ahol tizedesek, századosok szerepelhetnek.

Normalizálás, egységes formájú adatok

A szoftver többfajta normalizálást is elvégez feldolgozáskor. Mi történik, ha egy külföldi számlán szerepel a számla kelte dátumként, de a fizetési határidőnél csak annyi áll, hogy "30 DAY(S)"? Némi finomítás után egyszerűen beállítható, hogy az adott szállítónál a fizetési határidőből nyerje ki a napok számát (30) és adja hozzá a számla keltéhez. Így exportáláskor a konkrét dátum jelenik majd meg.

Az eredmény átadása

A feldolgozás legvégén előállnak a helyes számlaadatok. Az eredmény formája ismét igen sokféle lehet, az egyszerű szövegfájltól kezdve, egészen az adatbázisig. Az összetartozó számla elsődleges adatok és számlatételek más-más fájlokba vagy adatrekordokba kerülnek, de természetesen egy azonosítón keresztül összepárosíthatók.

Kiegészítő szolgáltatások a szoftverben

Dokumentumszétválogatás

Joggal merül fel a kérdés, hogy mi történik akkor, ha nem külön fájlokban érkeznek be a számlák, hanem mondjuk egyetlen pdf-ben több számla, esetleg összekeverve más iratokkal? A Flexicapture támogatja az iratok szétválogatását. Erre alapesetben két módszer kínálkozik.

Ez egyikben egy vonalkódos címkét kell ragasztani minden irat (számla, teljesítésigazolás stb.) első oldalára. A második lehetőség üres lapok használata úgy, hogy az iratok közé helyezzük őket szeparálónak. Vonalkód használata esetén természetesen a vonalkódadat is az irat kimeneti adataihoz adódik.

Dokumentumosztályozás

Másik gyakori feladat számlafeldolgozáskor, hogy a bejövő számlák közül mondjuk csak néhány szállító esetén van szükség tételes adatkinyerésre. Erre ad remek megoldást a Flexicapture dokumentumosztályozó képessége. Egy egyszerű, szintén vizuális tanítás során megmondjuk a számlákról, hogy melyik számla-dokumentumosztályba soroljuk őket (tételes, nem tételes), és ennek megfelelően kerülnek majd a megfelelő számlaadatkinyerő folyamatba. Ezzel a módszerrel sokkal többre is képes a szoftver. Szét tudjuk válogatni mondjuk a beérkező megrendeléseket, teljesítésigazolásokat, szerződéseket stb.

Integráció külső adatbázisokkal

Opcionálisan összeköthető a szoftver a kimenő megrendelésekkel és a főkönyvi rendszerrel, a beérkező és felismert számlaadatokkal ezekre lehet ellenőrző műveleteket végezni.

Szkriptelés, külső programmodulok egyedi igényekhez

Akármilyen nagy tudással rendelkezik a Flexicapture, lehetnek az adott felhasználónak speciális adottságai, kérései. Erre nyújt lehetőséget egyrészt a szkriptelés, amikor a feldolgozás egyes pontjain "belenyúlunk" a folyamatba. Másik lehetőség, hogy .NET-ben kifejleszett, egyedi programmodult "fűzűnk fel" a megfelelő helyre, és abban kezeljük, ellenőrizzük, kérjük el, hasonlítjuk össze vagy ellenőrizzük az adatokat.

Fogjunk bele! Nézze meg élőben!

Egyeztessünk időpontot! Készítsen elő néhányat a számlái közül, nézzük meg együtt, mire képes az automatizált számlarögzítés a valóságban! Vizsgáljuk meg, mennyire lesz optimális Önöknél a számlafeldolgozás, számlabeolvasás automatizálása!